Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Fabianki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-014/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Fabianki

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Fabianki

NIP beneficjenta: 8882892245

Kod pocztowy: 87-811

Miejscowość: Fabianki

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

tworzywo warstwowe krzyżówka, zapłata faktury przez inny podmiot, rodzaj metalowej obejmy służącej do łączenia rur kabli krzyżówka, gmina kocmyrzów luborzyca kontakt, pckziu wieliczka, horyniec zdrój sanatorium jawor, jak długo przechowywać dokumenty zus, waga z pomiarem tłuszczu wody i mięśni interpretacja wyników, rozporządzenie a zarządzenie, zespoły budynków albo poczucie niższej wartości, dofinansowanie do nauki języków obcych 2020, dywizjon południe, dofinansowanie do hodowli psów 2020, zatrudnienie babci jako niani 2021 dofinansowanie

yyyyy