Indywidualizacja nauczania klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-201/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Zagrodno

Wartość ogółem: 136492

Wydatki kwalifikowalne: 136492

Dofinansowanie: 136492

Dofinansowanie UE: 116018,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Zagrodno

NIP beneficjenta: 6941566139

Kod pocztowy: 59-516

Miejscowość: Zagrodno

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

jak uniknąć spisu powszechnego i nie ponieść konsekwencji, dotacje na rozpoczęcie działalności 2019, ekonomizacja jezyka polskiego, dobry doktor kosynierów, radio warmia barczewo

yyyyy