Indywidualizacja nauczania – lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-207/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina:

Wartość ogółem: 28564

Wydatki kwalifikowalne: 28564

Dofinansowanie: 28564

Dofinansowanie UE: 24279,4

Nazwa beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Oławie

NIP beneficjenta: 9121654923

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Oława

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

omega bus kielce katowice, europejska szczecin, fhu rafał bugajski, międzyborzu, synowie małego krawca 270, pgnig infolinia nie działa, kup 2020, finanse fundusze krzyzowka, harmonogram euro 2021, nieuczciwe zastąpienie jednego drugim, lasy państwowe logo, dotacje na pracownika, szkoła muzyczna przemyśl, polska zielona lista, epc projekt

yyyyy