Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-205/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 479671,2

Wydatki kwalifikowalne: 479671,2

Dofinansowanie: 479671,2

Dofinansowanie UE: 407720,52

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziszów Małopolski

NIP beneficjenta: 8181584373

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sędziszów Młp.

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

najbezpieczniejszy telefon, dofinansowanie działalności gospodarczej 2019, art 773, 136 dni po 23 października, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, nova sushi krochmalna, jak zmniejszyć obraz na laptopie, analiza potrzeb i wymagań, euro 2021 lokalizacja, d+, nowe przepisy dla niepełnosprawnych 2021

yyyyy