Indywidualizacja nauczania podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa specjalnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-905/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Hajnówka

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Powiat Hajnowski

NIP beneficjenta: 5431825742

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

dofinansowanie na kursy, bieszczady turystyka, stan po koce potocznie, study 3 forma, cez jaki kolor, pup 2, dom kultury wilczyn, zaprojektuj doświadczenie chemiczne wykrywanie obecności tlenku węgla, zsz brodnica plan, druk upowaznienia, pizzeria trzcinna, zasada ostrożności, mechanizmy ewolucji epodreczniki

yyyyy