Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-120/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Jaworze

Wartość ogółem: 99012

Wydatki kwalifikowalne: 99012

Dofinansowanie: 99012

Dofinansowanie UE: 84160,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Jaworze

NIP beneficjenta: 9372648357

Kod pocztowy: 43-384

Miejscowość: Jaworze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dostępne środki, wędzarnia projekt, osiedle kościuszki tyczyn, pozyczki legnica, dofinansowanie do miejsca pracy, fundusz pracy 2022, co potrzeba do przedszkola, wojewódzki urząd pracy olsztyn, dotacja podmiotowa, średnia arytmetyczna ośmiu liczb 3 5 7 9 x 15 17 19 jest równa 11. wtedy, logotypy, dodatek do emerytury za utratę słuchu, czy budynek rekreacji indywidualnej można wynajmować

yyyyy