Indywidualizacja nauczania – szansą na sukces ucznia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-259/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Jadów

Wartość ogółem: 154600

Wydatki kwalifikowalne: 154600

Dofinansowanie: 154600

Dofinansowanie UE: 131410

Nazwa beneficjenta: Gmina Jadów

NIP beneficjenta: 1251334791

Kod pocztowy: 05-280

Miejscowość: JADÓW

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/12/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

mutimedia, alicja bosak, funduszowe, 148 promyk nadziei, klarowna, www eures dwup pl, miejski urząd pracy w lublinie, dunikowskiego słupsk, bezrobocie kujawsko pomorskie, w tabeli zebrano informacje o przeciętnej liczbie lekcji

yyyyy