Indywidualizacja nauczania szansa na wszechstronny rozwój dzieci w gminie Besko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-169/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Besko

Wartość ogółem: 62050

Wydatki kwalifikowalne: 62050

Dofinansowanie: 62050

Dofinansowanie UE: 52742,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Besko

NIP beneficjenta: 6871783988

Kod pocztowy: 38-524

Miejscowość: Besko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013

karta projektu, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polityka komentarze, lewandowski odznaczenia, przykłady newsletterów, zse dg plan, gmina świnna wywóz śmieci 2022, przygotuj opis rzeźby zamieszczonej przy tekście, w jakich gałęziach przemysłu wykorzystuje się roboty podaj 3 przykłady, pstrąg ojcowski cena, aplikacja do rozpoznawania śpiewu ptaków, gov.pl/koronawirus, cpk trasy kolejowe mapa, dotacje dla jednoosobowej działalności gospodarczej, porozumienie wielostronne, zatrudnie wysokie mazowieckie

yyyyy