Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w Gminie pilzno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-005/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Pilzno

Wartość ogółem: 377514,3

Wydatki kwalifikowalne: 377514,3

Dofinansowanie: 377514,3

Dofinansowanie UE: 320887,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Pilzno

NIP beneficjenta: 8722219344

Kod pocztowy: 39-220

Miejscowość: Pilzno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013

jak czytać rok 2020 po angielsku, mammografia w wieku 30 lat, rozkład substancji chemicznej na składniki krzyżówka, rolnik lublin, dotacja na projekt badawczy, charakter fakultatywny

yyyyy