Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Czudec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-187/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Czudec

Wartość ogółem: 252981,3

Wydatki kwalifikowalne: 252981,3

Dofinansowanie: 252981,3

Dofinansowanie UE: 215034,11

Nazwa beneficjenta: Gmina Czudec

NIP beneficjenta: 8191565093

Kod pocztowy: 38-120

Miejscowość: Czudec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pies zachodniopomorskie, praca gov pl warszawa, biznes plan, firma budowlana kujawsko pomorskie, zs16 toruń, wysokość wadium w zamówieniach publicznych 2021, media impact polska, elk informacje, pup mragowo, powiatowy urząd pracy końskie, hotel elf hrubieszów, restaura, znana firma ubezpieczeniowa krzyzowka, pomoc de minimis 2018

yyyyy