Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Dębe Wielkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-299/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Dębe Wielkie

Wartość ogółem: 141235,3

Wydatki kwalifikowalne: 141235,3

Dofinansowanie: 141235,3

Dofinansowanie UE: 120050,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębe Wielkie

NIP beneficjenta: 8222146636

Kod pocztowy: 05-311

Miejscowość: Dębe Wielkie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

zakup laptopa na firmę 2020, kurs 1kv, szczepionka a praca, euro.2021, przebudowa buforowej 2017, parafia domachowo, zdz gorzów, biuro pracy ostrowiec oferty pracy, milano pożyczki, scp 039

yyyyy