Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-069/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Pawonków

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Pawonków

NIP beneficjenta: 5751576720

Kod pocztowy: 42-772

Miejscowość: Pawonków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pcpr pulawy, porozumienie wzór pisma, lista maszyn punktowanych prow 2020, dodo4story, sylwia mickiewicz, zespol szkol im tadeusza kosciuszki milicz, parki krajobrazowe lubelskie, rekrutacja do przedszkola 2022/2023 siedlce, etat kwiecień, debata ue w sprawie polski

yyyyy