Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Piastów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-250/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Piastów

Wartość ogółem: 295098,3

Wydatki kwalifikowalne: 295098,3

Dofinansowanie: 295098,3

Dofinansowanie UE: 250833,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Piastów

NIP beneficjenta: 5342283759

Kod pocztowy: 05-820

Miejscowość: Piastów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

facebook podmiotem publicznym, jeżyk rysunek dla dzieci, nbp plan emisyjny 2017, nairobi miasto, urząd pracy łódź infolinia, kim nam kondratowicza

yyyyy