Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Zakrzew

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-262/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Zakrzew

Wartość ogółem: 217584

Wydatki kwalifikowalne: 217584

Dofinansowanie: 217584

Dofinansowanie UE: 184946,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Zakrzew

NIP beneficjenta: 7961733635

Kod pocztowy: 26-652

Miejscowość: Zakrzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

dofinansowania na fotowoltaikę 2021, powiatowy urząd pracy w suchej beskidzkiej, www.puplegnica.pl, kuke, poniżej przedstawiono zestaw materiałów doświadczalnych i sprzętu laboratoryjnego, uzależnienie od kokainy forum, przecinek przed jesli, metody dyskontowe, pkp szklarska poręba górna, miasto stoczek łukowski, modelowy, kociewiak pl facebook, jolanta anasiewicz wzrost, spółdzielnia mieszkaniowa cieszynianka

yyyyy