Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Hucinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-154/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom

NIP beneficjenta: 8141664309

Kod pocztowy: 36-147

Miejscowość: Hucina

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

urzad pracy chelm, list do urzędu wzór, koleje śląskie logo, w/w czy ww, tajne przez poufne cda, φορουμ, antoni piskorek, płynność szybka, wychowawca kolonijny praca 2019, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności 2021, relacja polska slowacja, żłobek bartąg

yyyyy