Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Społecznej Szkole Podstawowej w Chorzowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-200/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 35991,75

Wydatki kwalifikowalne: 35991,75

Dofinansowanie: 35991,75

Dofinansowanie UE: 30592,99

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości”

NIP beneficjenta: 6272295082

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

wtz trzcianka, barcelona 2021, przykłady ssaków, wojna na ukrainie od 2014, naczepy chlodnie, urząd gminy korzenna, zbiornik spolecznosc, wykaz środków ochrony roślin wycofanych z obrotu, przystań tomaszów, dofinansowanie lgd, łowienie ryb w chorwacji pozwolenie 2017, porównaj warunki życia w górnym biegu rzeki, trzy sposoby gospodarczego wykorzystywania rzek, pozyczka płynnościowa, firmy certyfikujące, urząd pracy rawicz, gimnazjum w radoszycach, liceum nr 1 tarnów, gif nowy rok 2020

yyyyy