Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Krotoszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-177/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Krotoszyce

Wartość ogółem: 72000

Wydatki kwalifikowalne: 72000

Dofinansowanie: 72000

Dofinansowanie UE: 61200

Nazwa beneficjenta: Gmina Krotoszyce

NIP beneficjenta: 6911074207

Kod pocztowy: 59-223

Miejscowość: Krotoszyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

uterque arkadia, reha medica tarnów, pan jeżyk, planowanie budzetu, ktg dziecka, koleje mazowieckie trasy, sposoby przeciwdziałania korupcji, praca chełm pup, rozw, utrudnia swobodne poruszanie się w jakimś miejscu

yyyyy