Indywidualizacja nauczania w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Marki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-285/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Marki

Wartość ogółem: 428425,01

Wydatki kwalifikowalne: 428425,01

Dofinansowanie: 428425,01

Dofinansowanie UE: 364161,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Marki

NIP beneficjenta: 1250018556

Kod pocztowy: 05-270

Miejscowość: Marki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

bo jak nie my to kto, uwolnienie, regeneracja wałów napędowych toruń, wolna ręka nowe pzp, rpo wielkopolskie, świat drewna, autyzm grafika, rtg drewnica, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie wzór, ciecz do produkcji kauczuku krzyżówka, kraj związkowy niemiec, promyk nadziei 130, praca pogorzela, zsbi.pl, kompetencje kluczowe język angielski, elżbieta żurek, rpo zachodniopomorskie, jak napisać oficjalne pismo

yyyyy