Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Żołynia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-040/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Żołynia

Wartość ogółem: 167596,5

Wydatki kwalifikowalne: 167596,5

Dofinansowanie: 167596,5

Dofinansowanie UE: 142457,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Żołynia

NIP beneficjenta: 8151633492

Kod pocztowy: 37-110

Miejscowość: Żołynia

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski / Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

mapa unia europejska, rodzaj napawania krzyżówka, urząd gminy biskupice, wwwi, konstytucja dla biznesu ustawa, łobuziaki nysa, przeliczenie emerytury górniczej 250, urząd pracy w kaliszu, granty warminsko mazurskie, krajowy plan zarządzania kryzysowego, urząd marszałkowski białystok praca, pcpr oświęcim, scp wszystkie, opole jakie województwo, wyznaczanie szlaku krzyżówka

yyyyy