Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-767/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Bargłów Kościelny

Wartość ogółem: 127857

Wydatki kwalifikowalne: 127857

Dofinansowanie: 127857

Dofinansowanie UE: 108678,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Bargłów Kościelny

NIP beneficjenta: 8461597922

Kod pocztowy: 16-320

Miejscowość: Bargłów Kościelny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

jak przypomnieć sobie tytuł filmu, wyszukiwarka dokumentów finansowych, rysunek śmieszny, wyjaśnij co oznacza stwierdzenie że prawa człowieka są powszechne, ogrody społeczne, stypendium regionalne, zasada 4 d, duzych, media narodowe najnowsze wiadomości, kursy i szkolenia zawodowe, maszyna do frezowania pod ogrzewanie podłogowe wynajem

yyyyy