Indywidualizacja nauczania w Gminie Kunice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-163/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Kunice

Wartość ogółem: 89293,2

Wydatki kwalifikowalne: 89293,2

Dofinansowanie: 89293,2

Dofinansowanie UE: 75899,22

Nazwa beneficjenta: GMINA KUNICE

NIP beneficjenta: 6912146015

Kod pocztowy: 59-216

Miejscowość: Kunice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

niezal, zspnr1sieradz, umowa sponsoringu wzór, co mówi o tobie twoje pismo, typy projektów, targi dubaj 2022, finansowanie fundacji, urzad pracy siemiatycze, urząd miasta gorzów, zasady wyborów do parlamentu europejskiego, zabudowa chłodnia, wydział komunikacji koszalin rejestracja pojazdu, obrazkowa 18 punkt szczepień, zus radzyń podlaski telefon, zalacznik 15, go to brand 2021, euro 2021 aplikacja, www.straz.gov.pl konkurs, spółdzielnia mieszkaniowa staszów, duze przedsiebiorstwo

yyyyy