Indywidualizacja nauczania w Gminie Paszowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-176/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Paszowice

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Paszowice

NIP beneficjenta: 6951399944

Kod pocztowy: 59-411

Miejscowość: Paszowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

przełożenie egzaminu na prawo jazdy z powodu choroby, beskidzka strona kolejowa, dotacja unijne, sprawdź dofinansowanie, pies przewodnik dla niewidomych, współczynnik przyrostu naturalnego wzór, portal pzp, grzyb osak, zbyt wiele tekst, ruch limfy w naczyniach odbywa się w jednym kierunku, zazielenienie 2021, kursy unijne białystok 2017

yyyyy