Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-239/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Radziechowy-Wieprz

Wartość ogółem: 215491

Wydatki kwalifikowalne: 215491

Dofinansowanie: 215491

Dofinansowanie UE: 183167,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Radziechowy-Wieprz/Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy-Wieprz

NIP beneficjenta: 5532387611

Kod pocztowy: 34-381

Miejscowość: Radziechowy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

białystok woj, urzad pracy swiecie, rozmowa towarzyska, flaga polski w pionie, ef polska, bodzio hrubieszów, drugi urząd skarbowy łódź bałuty, gov.pl.dom

yyyyy