Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-012/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 273297,6

Wydatki kwalifikowalne: 273297,6

Dofinansowanie: 273297,6

Dofinansowanie UE: 232302,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Sepólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

pomieszczenie w studio tv w którym przygotowuje się informacje, wózek na plażę obi, rpo 2007 2013, promyk nadziei 98, kis tu kielce, dawniej o podstawowych produktach spożywczych krzyżówka, inwestujwrozwoj.pl, quiz jakim rodzajem chleba jesteś, dotacja bezzwrotna na rozwój firmy, dofinansowanie unijne 2019, kip poznań, zaproszenie do współpracy wzór, bezpłatne szkolenia dla nauczycieli warszawa 2019, bgk harmonogram płatności 2020, miesięczna ewidencja czasu pracy doc, mg jednostka odpady, mpgk ryki, diagnoza środowiskowa

yyyyy