Indywidualizacja nauczania w kl. I – III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-240/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Gromadka

Wartość ogółem: 94450,8

Wydatki kwalifikowalne: 94450,8

Dofinansowanie: 94450,8

Dofinansowanie UE: 80283,18

Nazwa beneficjenta: Gmina Gromadka

NIP beneficjenta: 6121636272

Kod pocztowy: 59-706

Miejscowość: Gromadka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

do negocjacji, pup chodzież, budowa mostu południowego w warszawie, otwarcie, puhp pilawa, zdanie od i, żłobek jasło, irena pala fryzjer, prace interwencyjne zarobki 2021, z ostatniej chwili hrubieszów, wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, arimr nowy sącz, przedszkole 11 stalowa wola, ośrodek kształcenia pielęgniarek rzeszów, zaproponuj dwa sposoby gospodarczego wykorzystania dwóch elementów środowiska przyrodniczego

yyyyy