Indywidualizacja nauczania w klasach I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-368/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Brochów

Wartość ogółem: 65418,15

Wydatki kwalifikowalne: 65418,15

Dofinansowanie: 65418,15

Dofinansowanie UE: 55605,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Brochów

NIP beneficjenta: 8371692723

Kod pocztowy: 05-088

Miejscowość: Brochów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

horyzont nieruchomości, nie określono nazwy certyfikatu oop, owrp 2019, www wola waw pl, na podstawie diagramu przedstawiającego liczbę studentów szkół wyższych, przeglądarka safari, promyk nadzieji 111, dofinansowanie na zatrudnienie pracownika z urzędu pracy 2021, metro powstańców śląskich, urzad pracy naklo, jak sprawdzić czy firma dostała dofinansowanie, pcpr sucha beskidzka, wybory nowy tomyśl, wykonaj działania podaj konieczne założenia, budżet polski w latach, jak zdobyć receptę, rysunek narysuj ilustrację przedstawiającą proces jezusa, progi pzp

yyyyy