„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Janów w roku szkolnym 2011/12”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-629/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Janów

Wartość ogółem: 71250,3

Wydatki kwalifikowalne: 71250,3

Dofinansowanie: 71250,3

Dofinansowanie UE: 60562,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Janów

NIP beneficjenta: 5451102389

Kod pocztowy: 16-130

Miejscowość: Janów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

wytyczne prokuratora generalnego, wz pcz konsultacje, allfood goleniów, medicept recepty, dłuższa, ministerstwo rozwoju i inwestycji, założenie własnej działalności dofinansowanie

yyyyy