Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-163/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Miejsce Piastowe

Wartość ogółem: 244450

Wydatki kwalifikowalne: 244450

Dofinansowanie: 244450

Dofinansowanie UE: 207782,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejsce Piastowe

NIP beneficjenta: 6842380130

Kod pocztowy: 38-430

Miejscowość: Miejsce Piastowe

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

zyrardowskie, msz gov pl, ministerstwo finansów aktualności, ustal które powiedzenia nie pasują do rysunków, powiatowy urząd pracy poznań, program analiz funduszy, koronawirus u nas pl

yyyyy