Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Brzozów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-012/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Brzozów

Wartość ogółem: 421526,7

Wydatki kwalifikowalne: 421526,7

Dofinansowanie: 421526,7

Dofinansowanie UE: 358297,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Brzozów

NIP beneficjenta: 6861556400

Kod pocztowy: 36-200

Miejscowość: Brzozów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

action serwis, profil europejski, spis.gov.pl/formularz, urzad pracy w nowej soli, budowlanka ino, gov.pl/lista zwycięzców, kfd skrót, dotacja na zakup koparki 2021, dzik dzik dzik barlinek właściciel, wyodrębnioną ewidencja księgowa wzór, lista rankingowa modernizacja 2016, innowacyjność definicja

yyyyy