Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Cisna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-047/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Cisna

Wartość ogółem: 29843,89

Wydatki kwalifikowalne: 29843,89

Dofinansowanie: 29843,89

Dofinansowanie UE: 25367,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Cisna

NIP beneficjenta: 6881244690

Kod pocztowy: 38-607

Miejscowość: Cisna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

vice versa synonim, status związku to skomplikowane odc 35, koronawirus 8 luty 2021, ekstrakcja umożliwia rozdzielenie składników mieszaniny o różnej, opera windows, kod recepty jak sprawdzić, wzory upoważnień, www.pupszczecin.pl, euro rozpoczęcie, gmina cedry wielkie, kalkulator próby badawczej, lubelszczyzna edu com pl

yyyyy