Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-017/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Jaśliska

Wartość ogółem: 29998,17

Wydatki kwalifikowalne: 29998,17

Dofinansowanie: 29998,17

Dofinansowanie UE: 25498,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Jaśliska

NIP beneficjenta: 6842586647

Kod pocztowy: 38-485

Miejscowość: Jaśliska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

droga ekspresowa lublin warszawa, ministerstwo edukacji narodowej wytyczne, kompetencje kluczowe w przedszkolu, praca cyców, tablice unijne, poręba górna, wniosek swr, ocena strony internetowej, ogrody działkowe inspiracje, feniks białystok, wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej, pszok ząbki

yyyyy