Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych kluczem do przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-024/13-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Bądkowo

Wartość ogółem: 57569,1

Wydatki kwalifikowalne: 57569,1

Dofinansowanie: 57569,1

Dofinansowanie UE: 48933,74

Nazwa beneficjenta: Gmina Bądkowo

NIP beneficjenta: 8911622058

Kod pocztowy: 87-704

Miejscowość: Bądkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

miejska spółka komunalna imielin, 151 promyk nadziei, super praca, dofinansowanie działalności, czym jest podmiot, e urzad skarbowy, status związku to skomplikowane odc 33, biblioteka polona, rozwój społeczno gospodarczy definicja, dofinansowanie do budowy domu dla młodych 2021, parki krajobrazowe opolskie, programy do otwierania zdjęć, lokal usługowy definicja

yyyyy