Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-195/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Olszyna

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 120000

Dofinansowanie UE: 102000

Nazwa beneficjenta: Gmina Olszyna

NIP beneficjenta: 6131002876

Kod pocztowy: 59-830

Miejscowość: Olszyna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

miejskie centrum kontaktu, dofinansowanie na działalność gospodarczą 2019, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii chomikuj, tomografia komputerowa rzeszów umowa z nfz terminy, ,o, jakie s, projekty dla osp 2021, warszawa biblioteka narodowa, portal ostrołęcki, uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu płatności składek zus forum, mpgk wołczyn, zus wniosek us 7

yyyyy