Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa Zdrój

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-199/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kudowa-Zdrój

Wartość ogółem: 114628,19

Wydatki kwalifikowalne: 114628,19

Dofinansowanie: 114628,19

Dofinansowanie UE: 97433,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Kudowa Zdrój

NIP beneficjenta: 8831679903

Kod pocztowy: 57-350

Miejscowość: Kudowa Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

jak oczyścić płuca w 72 godziny, aplikacja mój carrefour, pisanie pisma, dzien dobry na wesolo, www.moszczenica.pl, powstanie unii europejskiej, gierkówka mapa, zajęcia dydaktyczne definicja, koronawirus 5 września, odpowiedź, upoważnienie do urzędu pracy, urząd pracy złotów, spin off co to znaczy, prezydencki panel ekspercki, rpo kandydaci, szkoła podstawowa w sędziejowicach, co to europa, uzupełnij notatkę dotyczącą zagrożonych gatunków, bactotech

yyyyy