Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-167/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Miłkowice

Wartość ogółem: 85508,44

Wydatki kwalifikowalne: 85508,44

Dofinansowanie: 85508,44

Dofinansowanie UE: 72682,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Miłkowice

NIP beneficjenta: 6911223506

Kod pocztowy: 59-222

Miejscowość: Miłkowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

wskaż poprawne formy zaimków, pup łomża praca, przyporządkuj wymienionym cechom klimatu europy, tworzywo warstwowe krzyżówka, urzad marszalkowski lublin praca, niwelacja terenu domowym sposobem, mapa woj kujawsko pomorskiego, rozporządzenie rady ministrów z dnia 29 września 2015

yyyyy