Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-246/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Istebna

Wartość ogółem: 268931

Wydatki kwalifikowalne: 268931

Dofinansowanie: 268931

Dofinansowanie UE: 228591,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Istebna

NIP beneficjenta: 5481502372

Kod pocztowy: 43-476

Miejscowość: Istebna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

metalowe lusterko przy dawnej lampie ulicznej, wsparcie dla samozatrudnionych 2021, stawki ryczałtu 2022 tabela pkd, krzaczek kotły, jak zamknąć działalność gospodarczą 2021, opis potrzeb i wymagań wzór, pies przewodnik dla niewidomych, język shona, tartak piekoszów, lata 89, teczka logopedy, sterowiec nad tychami, podjazd dla wózków inwalidzkich przepisy, skład rady ministrów 2019, źródła energii, ekstremalne przywództwo pdf, dofinansowanie z urzędu pracy na założenie firmy

yyyyy