Indywidualizacja nauczania w naszej szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-021/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Komańcza

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

NIP beneficjenta: 5731178057

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

tarcza antykryzysowa 2022 wniosek, dotacje na pracownika 2021, tablica.pl lublin komputery, fundusze europejskie 2021, cpi wskaźnik, piła info, powiatowy urząd pracy wałcz, dom dopiewo, pup kościerzyna

yyyyy