Indywidualizacja nauczania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karpaczu – Szkole 707

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-253/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Karpacz

Wartość ogółem: 35999,2

Wydatki kwalifikowalne: 35999,2

Dofinansowanie: 35999,2

Dofinansowanie UE: 30599,32

Nazwa beneficjenta: Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.

NIP beneficjenta: 6112426842

Kod pocztowy: 58-540

Miejscowość: Karpacz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 1/25/2013

pup biala podlaska, zsp 1 wągrowiec kierunki, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 2018, zit wof, kazachstan – ukraina, rpo zachodniopomorskie harmonogram 2017, solidarność rzeszów, niepełnosprawni 2019 zmiany, autyzm grafika, zamówienia publiczne szkolenia, kwalifikacja przedsięwzięcia, kupię mieszkanie wałbrzych, znane osoby z autyzmem, o, złożenie wyjaśnień na piśmie wzór, cena starego drewna z rozbiórki, małgorzata lasota

yyyyy