Indywidualizacja nauczania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-174/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 29999,87

Wydatki kwalifikowalne: 29999,87

Dofinansowanie: 29999,87

Dofinansowanie UE: 25499,89

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic

NIP beneficjenta: 8961308022

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Zachowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/20/2013

zsp2 tm, momento torun, transparentny co to znaczy, wykonywanych, lublin ul ruska, opłata administracyjna leasing 75 czy 100, filary ziemi pdf, fr bus 401 rozkład jazdy, wzór na saldo migracji, unia koszalin, wniosek o dopłaty dla rolników 2022, skrot tzn, zieleń miejska opole

yyyyy