Indywidualizacja nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Drazniewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-265/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Korczew

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DRAŻNIEW

NIP beneficjenta: 8212632341

Kod pocztowy: 08-108

Miejscowość: Korczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

program do zmniejszania pdf, polski przetwórcza ropy naftowej krzyżówka, droga do sukcesu, straż miejska ostrów wlkp, powiatowy urząd pracy nowy tomyśl, kształt wody (2017) cda, sejm po angielsku, zus szczecin citroena, srodki ria, kredyty obrotowe, termomodernizacją dofinansowanie, linia kolejowa mielec, sklep z używkami inaczej

yyyyy