Indywidualizacja nauczania w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-161/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin – miasto

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59 w Lubinie

NIP beneficjenta: 6921028775

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

sprawozdanie z realizacji projektu, zachęta koluszki, co wliczamy do długości frazy, wokas czaplinek, dotacje dla fundacji ze środków publicznych, flaga eu, voucher do teatru, absorbuje synonim, mops gołdap, kibice wygrywają, dat, dywizjon południe, kibice wygrywają, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie, pożyczka, biblioteka starachowice, rezultatów, co znaczy mb, wiadomości krajowe

yyyyy