Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-002/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 642897,36

Wydatki kwalifikowalne: 642897,36

Dofinansowanie: 642897,36

Dofinansowanie UE: 546462,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Świętochłowice

NIP beneficjenta: 6271008169

Kod pocztowy: 41-600

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013

urzad pracy busko zdroj, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, czym motywować raport o przeniesienie, polski fundusz rozwoju praca, najnowsze rozporządzenie covid, w rodzinie siła, europejski fundusz społeczny 2021

yyyyy