Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-108/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Tarnowskie Góry

Wartość ogółem: 670134,95

Wydatki kwalifikowalne: 670134,95

Dofinansowanie: 670134,95

Dofinansowanie UE: 569614,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarnowskie Góry

NIP beneficjenta: 6451090304

Kod pocztowy: 42-600

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/15/2013

małopolski, państwa na m, bezrobotni trenerzy, bur kraków, uzupełnij schemat rodzaje krajobrazów, moda i styl rybnik boguszowice, c&a galeria północna, wniosek do arimr 2022, zeo kraków, poznań szyperska 14, zielonej, osi, dawg wrocław, zwiazane

yyyyy