Indywidualizacja nauczania z „Sokratesem”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-002/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 42156,9

Wydatki kwalifikowalne: 42156,9

Dofinansowanie: 42156,9

Dofinansowanie UE: 35833,37

Nazwa beneficjenta: Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9671012911

Kod pocztowy: 85-014

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

bilans 16 latka skala tannera, hędzelek mateusz, kredyt dla przedsiębiorców, rodzaje powodzi w polsce wykres, zs1mm, żyto agat, stanowic-wybor.eu, status społeczny, umig gołańcz, stypendium marszałka województwa pomorskiego 2019/2020, rekrutacja przedszkola wrocław, działalność pozarolniczą lista, moc drzemiąca w niebiosach krzyżówka, zgłoszenie budowy wzór wypełniony, angio ct tętnic wieńcowych łódź

yyyyy