Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-068/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Zbrosławice

Wartość ogółem: 240000

Wydatki kwalifikowalne: 240000

Dofinansowanie: 240000

Dofinansowanie UE: 204000

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Zbrosławice

NIP beneficjenta: 6451105885

Kod pocztowy: 42-674

Miejscowość: Zbrosławice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

projekt kanalizacji, krus żuromin, jak zwrócić uwagę mężczyzny, szewczenki olsztyn, sep kursy, gminny program rewitalizacji, slownik, jak zablokować stronę internetową windows 10, euro 2021 tabela pdf, kwota wolna od przetargu 2021, miast, harmonogram wywozu śmieci gmina kleszczewo, azostal, sudop pomoc publiczna, zaburzenia lękowe u osób starszych

yyyyy