Indywidualizacja procesu kształcenia klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Lubraniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-021/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Lubraniec

Wartość ogółem: 174767,1

Wydatki kwalifikowalne: 174767,1

Dofinansowanie: 174767,1

Dofinansowanie UE: 148552,04

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubraniec

NIP beneficjenta: 8882893078

Kod pocztowy: 87-890

Miejscowość: Lubraniec

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

czy tiki u dziecka miną, nowogrodzka 47a warszawa, eur0 2020, aktywni plus, dionizosa warszawa, śląski związek gmin i powiatów, slowacja polska typy, strategie zarządzania, www o, sunector, czarnkowsko trzcianecki, wydział komunikacji myślenice wymiana dowodu rejestracyjnego, dofinansowanie do nowej działalności gospodarczej 2021, www bip minrol gov pl, umowa zaliczki pdf

yyyyy