Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-926/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Filipów

Wartość ogółem: 52582,78

Wydatki kwalifikowalne: 52582,78

Dofinansowanie: 52582,78

Dofinansowanie UE: 44695,36

Nazwa beneficjenta: Gmina Filipów

NIP beneficjenta: 8442147313

Kod pocztowy: 16-424

Miejscowość: Filipów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/28/2014

co jeśli nie instaluje aplikacji kwarantanna domowa, urząd prawa jazdy łódź, pup włodawa, efekt potwierdzenia, kryzys gospodarczy 2019, gwarancja cosme, 6 września 2021, wynajem mieszkania grajewo, urząd pracy nakło, tabela uszczerbku na zdrowiu krus 2019, osobowość graniczna, plan operacyjny wzór

yyyyy