Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-157/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina: Żukowice

Wartość ogółem: 69343

Wydatki kwalifikowalne: 69343

Dofinansowanie: 69343

Dofinansowanie UE: 58941,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Żukowice

NIP beneficjenta: 6931940582

Kod pocztowy: 67-231

Miejscowość: Żukowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dofinansowania do założenia firmy, gdzie sprawdzić staż pracy, dotacje na otwarcie działalności 2021, przez ile węzłów przechodzi standardowe połączenie do sieci tor, dotacje unijne wrocław, zdrój jedlina, up wrocław 49 – służba doręczeń, system informacyjny, turystyka polska, słowacka, dofinansowanie dla osp 2021, ona sama.pl, monte karlino 2019, lista leków refundowanych lipiec 2019, sor po angielsku, play ulgi dla niepełnosprawnych, zielony kał u gołębi

yyyyy