Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I-III w gminie Ryki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-232/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 373888,7

Wydatki kwalifikowalne: 373888,7

Dofinansowanie: 373888,7

Dofinansowanie UE: 317805,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Ryki

NIP beneficjenta: 5060072359

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Ryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

zaliczka druk, trzydziestokrotność 2020, szpital w poznaniu, grupy wyznaniowe w polsce, pup puławy praca, art 6 ust 2, polska cyfrowa, stypendium marszałka województwa lubelskiego 2019, gora pradziad, na każdej mapie brakuje jednego elementu napisz jakiego, art 86 k.w. taryfikator 2020, odnawialne źródła energii to, pup ndm, programista cnc kurs, nowoczesny żłobek, wypełniony dziennik praktyk doradztwo zawodowe, czcionka szeryfowa i bezszeryfowa

yyyyy