Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Czeremsze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-496/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Czeremcha

Wartość ogółem: 35345

Wydatki kwalifikowalne: 35345

Dofinansowanie: 35345

Dofinansowanie UE: 30043,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Czeremcha

NIP beneficjenta: 6030000203

Kod pocztowy: 17-240

Miejscowość: Czeremcha

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/10/2010

Data zakończenia realizacji: 6/20/2012

nauka hybrydowa warminsko mazurskie, urząd skarbowy warszawa centrum, pożyczka w plusie, generalna izba doradztwa europejskiego, boruto odc 222, przewidziane synonim, wzór ugody mediacyjnej, silniki bezkolizyjne lista, pup ostrowiec praca

yyyyy